Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 326-350 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000328 д-р Здравка Методиева Янева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Физикална и рехабилитационна медицина
0200001040 д-р Здравко Антонинов Зашев
0600000180 д-р Здравко Аспарухов Иванов Очни болести
0200000329 д-р Здравко Живков Поройлиев Вътрешни болести
0200000330 д-р Здравко Каменов Шекиров Обща медицина
0200000331 д-р Здравко Янков Карагогов Акушерство и гинекология
0200000332 д-р Зинаида Манушева Даутева Педиатрия
0200000333 д-р Золейка Али Иланска Вътрешни болести
0200000334 д-р Зорка Христова Иванова Педиатрия
0200000335 д-р Зоя Автономова Георгиева Обща медицина
0200000926 д-р Зоя Венелинова Попова Акушерство и гинекология
0200000994 д-р Ибрахим Мехмед Чолак Ортопедия и травматология
0200000338 д-р Ива Петрова Манасиева-Пекачева Обща медицина
0200000339 д-р Ивайло Димитров Зашев Образна диагностика
0200000340 д-р Ивайло Димитров Ловджиев Вътрешни болести
0200000341 д-р Ивайло Николов Димитров
0200000342 д-р Иван Атанасов Георгиев Нервни болести
0200000343 д-р Иван Атанасов Дафов Обща медицина
0200000344 д-р Иван Атанасов Комитов
0200000345 д-р Иван Благоев Попов Клинична лаборатория
0200000346 д-р Иван Благоев Стаев
0200001054 д-р Иван Божидаров Митков
0200000347 д-р Иван Божиков Динчев Хирургия
0200000350 д-р Иван Георгиев Тумбалев Вътрешни болести
2300004164 д-р Иван Димитров Канелов Хирургия