Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 1-25 от 330.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300000155 д-р Весела Добрева Нотева Вътрешни болести
0300001545 д-р Янка Георгиева Димитрова
0300001595 д-р Бахар Неждет Реджеб
0400000589 д-р Георги Петров Стефанов Хирургия, Съдова хирургия
0400004588 д-р Десислава Пламенова Георгиева
1600000721 д-р Ирина Минчева Ковачева Педиатрия
1700001895 д-р Константин Иванов Колишев Педиатрия
1700004310 д-р Николай Михов Стоянов Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
1700005280 д-р Милияна Милчева Методиева
2100000029 д-р Антон Тотев Йовчев
2100000373 д-р Красимир Танев Пенчев Вътрешни болести
2100000759 д-р Игор Ратков Коцевски Кардиология
2300003905 д-р Здравка Асенова Колева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Обща медицина
2300010761 д-р Андрей Атанасов Ташев Обща медицина
2300012449 д-р Златина Руменова Рункова Ендокринология и болести на обмяната
2300013801 д-р Димитър Николаев Куртев Кожни и венерически болести
2500000461 д-р Дора Цанева Ангелова-Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
2500001454 д-р Христо Желязков Петров Анестезиология и интензивно лечение
2500001825 д-р Райна Стефанова Стойнова
2500001833 д-р Мария Миркова Гърковска Педиатрия
2500002043 д-р Янита Димитрова Кабадиева
2500002160 д-р Вергина Николаева Матева
2500002225 д-р Ивелина Николаева Методиева
2700000018 д-р Ангел Митрев Карамитрев Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000002 д-р Александър Василев Александров Хирургия