Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 1-25 от 334.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200001058 д-р Мехмед Сабри Газинов
0300000155 д-р Весела Добрева Нотева Вътрешни болести
0300001545 д-р Янка Георгиева Димитрова
0400000589 д-р Георги Петров Стефанов Хирургия, Съдова хирургия
0400004103 д-р Емилиян Илианов Давидов
0400004588 д-р Десислава Пламенова Георгиева
0400005107 д-р Пламена Атанасова Панайотова
0500001544 д-р Артур Сергеевич Полшиков Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000813 д-р Александр Иванович Гарбуз
1000000141 д-р Иванка Янева Баракова Клинична микробиология
1100000647 д-р Иван Кирилов Мицов
1600000721 д-р Ирина Минчева Ковачева Педиатрия
1700001895 д-р Константин Иванов Колишев Педиатрия
1700004310 д-р Николай Михов Стоянов Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
1700006055 д-р Джамил Салах Фадлие Акушерство и гинекология
1700006408 д-р Александър Ахмад Дико
2100000008 д-р Александър Петков Александров Образна диагностика
2100000373 д-р Красимир Танев Пенчев Вътрешни болести
2100000759 д-р Игор Ратков Коцевски Кардиология
2200000122 д-р Добромир Йорданов Сотиров дмХирургия
2300003905 д-р Здравка Асенова Колева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Обща медицина
2300010761 д-р Андрей Атанасов Ташев Обща медицина
2300012449 д-р Златина Руменова Рункова Ендокринология и болести на обмяната
2300013801 д-р Димитър Николаев Куртев Кожни и венерически болести
2300016301 д-р Петър Димитров Филев