Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 201-225 от 350.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000299 д-р Милена Илиева Колева Клинична микробиология
2900000305 д-р Митко Вълканов Димитров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000306 д-р Митко Колев Живков Социална медицина и здравен мениджмънт, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000307 д-р Митошка Кирилова Фотева Педиатрия
2900000312 д-р Надежда Стоянова Томова Педиатрия, Обща медицина
2900000313 д-р Наталия Василева Добрева Физикална и рехабилитационна медицина
2900000315 д-р Наташа Колева Капсъзова Епидемиология на инфекциозните болести
2900000317 д-р Недялка Павлова Табакова Инфекциозни болести
2900000318 д-р Недялка Стоянова Петкова Спешна медицина
2900000320 д-р Нела Стоянова Кожухарова Нервни болести
2900000323 д-р Никол Василева Ковачева-Желева Анестезиология и интензивно лечение
2900000325 д-р Никола Стоянов Николов Вътрешни болести
2900000326 д-р Николай Александров Желев Акушерство и гинекология
2900000327 д-р Николай Георгиев Видев Вътрешни болести
2900000329 д-р Николай Дамянов Дечев Педиатрия
2900000330 д-р Николай Димитров Атанасов Акушерство и гинекология
2900000332 д-р Николай Иванов Гюзелев Акушерство и гинекология
2900000333Доцент д-р Николай Недков Ангелов кмнХирургия
2900000334 д-р Николай Петков Калъпов Вътрешни болести, Вътрешни болести - Нефрология
2900000335 д-р Николай Стефанов Николов Нервни болести
2900000336 д-р Николай Тонев Маринов Обща медицина
2900000337 д-р Павлина Георгиева Димова Нервни болести
2900000339 д-р Панайот Грудев Диманов Вътрешни болести, Вътрешни болести - Нефрология
2900000340 д-р Панайот Пейчев Попов Ортопедия и травматология
2900000341 д-р Пейчо Димитров Касъров