Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 76-100 от 350.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000088 д-р Галина Динева Орачева-Кунчева Вътрешни болести, Обща медицина
2900000090 д-р Галина Ганева
2900000092 д-р Гейс Изалдин Испер Вътрешни болести, Кардиология
2900000093 д-р Георги Андонов Георгиев Психиатрия
2900000095 д-р Георги Димитров Адамски Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000101 д-р Георги Илиев Манчев Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000103 д-р Георги Панайотов Дуплев Вътрешни болести, Вътрешни болести - Гастроентерология
2900000107 д-р Георги Тотков Ъков Хирургия
2900000108 д-р Гергана Георгиева Бояджиева Педиатрия
2900000109 д-р Господин Иванов Димитров
2900000113 д-р Данаил Борисов Попов Вътрешни болести, Вътрешни болести - Нефрология
2900000114 д-р Данаил Георгиев Ибришимов Хирургия, Обща медицина
2900000115 д-р Даниела Антонова Стаменова
2900000116 д-р Даниела Иванова Бумбалова Психиатрия
2900000117 д-р Даниела Любенова Габрова Педиатрия
2900000120 д-р Даниела Стефанова Джамбазова Обща медицина
2900000121 д-р Дарина Иванова Топчиева Обща медицина
2900000122 д-р Даринка Минчева Колева-Недева Вътрешни болести, Обща медицина
2900000123 д-р Дарина Стоянова Кунева Нервни болести
2900000126 д-р Денка Колева Петрова-Костова Социална медицина и здравен мениджмънт, Акушерство и гинекология
2900000127 д-р Детелина Иванова Пехливанова-Василева Обща медицина
2900000128 д-р Деян Борисов Кунев Хирургия
2900000129 д-р Дженка Колева Димитрова Педиатрия
2900000131 д-р Диана Димитрова Мутарова Педиатрия
2900000132 д-р Диана Иванова Димитрова Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната