Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 26-50 от 352.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000018 д-р Ангел Митрев Карамитрев Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000002 д-р Александър Василев Александров Хирургия
2900000003 д-р Александър Георгиев Стойков
2900000006 д-р Ангел Неделчев Буров
2900000007 д-р Ангелина Иванова Димитрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2900000010 д-р Ангелина Михайлова Кунева Педиатрия
2900000011 д-р Анна Василева Владимирова-Тодорова Анестезиология и интензивно лечение
2900000012 д-р Анна Желязкова Димитрова-Петева Клинична микробиология
2900000013 д-р Антоанета Драганова Тахчиева-Панева Пневмология и фтизиатрия
2900000014 д-р Антоанета Славчева Антонова-Маринова Акушерство и гинекология
2900000016 д-р Антон Дичев Ковачев Образна диагностика
2900000017 д-р Антон Стоянов Иванов Ортопедия и травматология
2900000018 д-р Антонина Манчева Манчева
2900000019 д-р Асен Йорданов Табаков Хирургия
2900000020 д-р Ася Кирилова Янкова Кожни и венерически болести
2900000021 д-р Атанас Ангелов Парушев
2900000025 д-р Атанас Янков Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
2900000026 д-р Атанаска Василева Петрова Педиатрия, Обща медицина
2900000027 д-р Биана Димитрова Милкова Трансфузионна хематология
2900000028 д-р Бистра Стоичкова Пешева-Мусиевска Анестезиология и интензивно лечение
2900000029 д-р Блага Димитрова Георгиева Нервни болести
2900000033 д-р Бойка Атанасова Желева Очни болести
2900000034 д-р Бойка Костадинова Ненчева Педиатрия, Спешна медицина
2900000035 д-р Боньо Николов Бонев Нервни болести
2900000036 д-р Борис Петков Чорбаджийски Хирургия