Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 301-325 от 337.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000584 д-р Стилиян Георгиев Илиев
2900000436 д-р Стоян Господинов Стоев Вътрешни болести, Обща медицина
2900000439 д-р Стоян Иванов Врачев
2900000440 д-р Стоян Костадинов Габров Хирургия
2900000442 д-р Стоян Михов Кунчев Вътрешни болести, Кардиология
2900000443 д-р Стоян Николов Стефанов
2900000445 д-р Стоянка Георгиева Димитрова
2900000446 д-р Стоянка Георгиева Мантарева Акушерство и гинекология
2900000448 д-р Стоянка Стойнова Митева Обща медицина
2900000450 д-р Таниел Хачик Мампреян Обща медицина
2900000451 д-р Таня Георгиева Георгиева-Стоянова Обща медицина
2900000452 д-р Таня Георгиева Михайлова Вътрешни болести
2900000453 д-р Таня Кунева Динева Нервни болести
2900000454 д-р Таня Петкова Йорданова Психиатрия
2900000457 д-р Татяна Христова Иванова Педиатрия
2900000461 д-р Тодорка Йоакимова Парашкевова Вътрешни болести, Нефрология
2900000462 д-р Тонка Георгиева Пенчева Вътрешни болести
2900000463 д-р Трендафил Желев Трендафилов Хирургия
2900000464 д-р Хайсам Сюлейман Атеф Ал Самра
2500001454 д-р Христо Желязков Петров Анестезиология и интензивно лечение
2900000467 д-р Христо Пасков Бабуров Обща медицина
2900000468 д-р Христо Петров Стоев Психиатрия
2900000469 д-р Цанка Иванова Куртева Урология
2900000470 д-р Цанко Илиев Владов Обща медицина
2900000472 д-р Цветана Маринова Моллова-Пенева Вътрешни болести, Обща медицина