Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 251-275 от 351.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000383 д-р Роса Стоянова Стамова Педиатрия
2900000384 д-р Росен Атанасов Болградов Социална медицина и здравен мениджмънт, Образна диагностика
2900000385 д-р Роси Стоянова Личкова Обща медицина
2900000386 д-р Росица Димитрова Иванова
2900000388 д-р Росица Пенева Именова Очни болести
2900000391 д-р Румен Георгиев Марчев Обща медицина
2900000392 д-р Румен Димитров Калайджиев Хирургия
2900000393 д-р Румен Димитров Рунков Хирургия, Съдова хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000394 д-р Румен Митков Ралев Хирургия
2900000396 д-р Румяна Иванова Русева
2900000397 д-р Румяна Славова Донева Кожни и венерически болести
2900000399 д-р Сава Николов Савов Авиационна медицина, Кожни и венерически болести
2900000401 д-р Светла Великова Марчева Педиатрия, Обща медицина
2900000404 д-р Светлана Борисовна Илина Педиатрия
2900000405 д-р Светлозар Георгиев Кривошиев Вътрешни болести, Професионални болести
2900000406 д-р Светозар Парушев Едрев Образна диагностика
2900000407 д-р Свобода Панайотова Димитрова-Орфани Обща медицина
2900000408 д-р Силвия Цанева Бъчварова Клинична лаборатория
2900000413 д-р Славка Вълева Кирилова-Боризанова Педиатрия
2900000415 д-р Славчо Бянов Крачев Вътрешни болести
2900000417 д-р Соня Григорова Апостолова-Герджикова Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000418 д-р Соня Трайчева Джурова-Стойнева Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
2900000419 д-р Спартак Андонов Топчиев Хирургия
2900000421 д-р Станислав Георгиев Бъчваров Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000422 д-р Станислав Динев Славов Обща медицина