Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 251-275 от 337.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000408 д-р Силвия Цанева Бъчварова Клинична лаборатория
2900000413 д-р Славка Вълева Кирилова-Боризанова Педиатрия
2900000415 д-р Славчо Бянов Крачев Вътрешни болести
2900000418 д-р Соня Трайчева Джурова-Стойнева Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
2900000419 д-р Спартак Андонов Топчиев Хирургия
2900000420 д-р Станимир Стефанов Димитров
2900000421 д-р Станислав Георгиев Бъчваров Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000422 д-р Станислав Динев Славов Обща медицина
2900000423 д-р Станка Димитрова Гавова Физикална и рехабилитационна медицина
2900000425 д-р Стела Георгиева Жекова Клинична лаборатория
2900000427 д-р Стефан Тодоров Капинков Вътрешни болести
2900000428 д-р Стефанка Николова Канева-Илиева Педиатрия
2900000430 д-р Стефка Николаева Желязкова-Толева Инфекциозни болести
2900000431 д-р Стефка Николова Ковачева Психиатрия
2900000436 д-р Стоян Господинов Стоев Вътрешни болести, Обща медицина
2900000439 д-р Стоян Иванов Врачев
2900000440 д-р Стоян Костадинов Габров Хирургия
2900000442 д-р Стоян Михов Кунчев Вътрешни болести, Кардиология
2900000443 д-р Стоян Николов Стефанов
2900000445 д-р Стоянка Георгиева Димитрова
2900000446 д-р Стоянка Георгиева Мантарева Акушерство и гинекология
2900000448 д-р Стоянка Стойнова Митева Обща медицина
2900000450 д-р Таниел Хачик Мампреян Обща медицина
2900000451 д-р Таня Георгиева Георгиева-Стоянова Обща медицина
2900000452 д-р Таня Георгиева Михайлова Вътрешни болести