Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Ямбол

Показване на 226-250 от 352.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2900000341 д-р Пейчо Димитров Касъров
2900000342 д-р Пенка Георгиева Димитрова Педиатрия
2900000346 д-р Пенчо Недялков Йоргов
2900000347 д-р Пепи Николова Славова Вътрешни болести, Обща медицина
2900000348 д-р Петко Борисов Чорбаджийски Хирургия
2900000351 д-р Петър Ангелов Боризанов Хирургия, Неврохирургия
2900000352 д-р Петър Атанасов Петров Епидемиология на инфекциозните болести
2900000353 д-р Петър Георгиев Цингов Психиатрия
2900000355 д-р Петър Михайлов Папашимов Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000357 д-р Петър Стефанов Петров Обща медицина
2900000358 д-р Петя Господинова Стоева Клинична лаборатория
2900000359 д-р Петя Иванова Стоянова Анестезиология и интензивно лечение
2900000360 д-р Петя Николаева Качулева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2900000361 д-р Петя Петкова Калъпова Нервни болести
2900000362 д-р Петя Стефанова Вучкова Анестезиология и интензивно лечение
2900000364 д-р Петя Стоянова Калайджиева Клинична лаборатория
2900000366 д-р Пламен Иванов Рибаров Акушерство и гинекология
2900000368 д-р Полина Атанасова Ангелова Клинична лаборатория
2900000370 д-р Радка Славчева Замова Клинична лаборатория
2900000371 д-р Радован Радованов Брезелиев Вътрешни болести
2900000372 д-р Радослав Димитров Славов Вътрешни болести, Кардиология
2900000373 д-р Радост Атанасова Замова-Есенкова Нервни болести
2900000374 д-р Радостин Атанасов Иванов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2900000378 д-р Радостина Тодорова Дучева-Стойкова
2900000379 д-р Радостина Христова Калчева-Николова Епидемиология на инфекциозните болести