Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 101-125 от 523.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000090 д-р Вяра Симеонова Василева Ревматология
2800000091 д-р Галин Колев Чобанов Педиатрия
2800000094 д-р Галина Драганова Радева Вътрешни болести, Клинична лаборатория
2800000095 д-р Галина Маринова Жекова Вътрешни болести
2800000096 д-р Галина Николова Железова-Маринова Кожни и венерически болести
2800000098 д-р Галина Пенева Симеонова
2800000099 д-р Галина Рачева Николова Педиатрия, Клинична алергология
2800000100 д-р Галина Ташкова Георгиева Акушерство и гинекология
2800000101 д-р Галина Тодорова Стойнова Акушерство и гинекология
2800000102 д-р Галина Христова Георгиева Очни болести
2800000103 д-р Ганка Илиева Лазарова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2800000104 д-р Геновева Антонова Радева-Белчева Анестезиология и интензивно лечение
2800000105 д-р Георги Владимиров Антонов Акушерство и гинекология
2800000106 д-р Георги Иванов Иванов Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000109 д-р Георги Радев Пенев Хирургия, Детска хирургия
2800000111 д-р Георги Христов Бешовски Хирургия, Образна диагностика
2800000114 д-р Гергана Александрова Чанкова-Блажева Комунална хигиена
2800000115 д-р Гергана Йорданова Янкова Гастроентерология
2800000117 д-р Гинка Александрова Иванова-Георгиева Педиатрия
2800000118 д-р Грозданка Николова Григорова-Шопова Образна диагностика
2800000119 д-р Гълиман Ешреф Хаджиовлу
2800000120 д-р Дамянка Койчева Атанасова Педиатрия
2800000121 д-р Данаил Георгиев Атанасов Урология
2800000124 д-р Даниел Димов Янков Акушерство и гинекология
2800000125 д-р Даниела Бориславова Теофилова-Илчева Обща медицина