Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 1-25 от 523.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001482 д-р Иван Божидаров Биволарски
0300001492 д-р Николай Валентинов Веселински
0300001628 д-р Елис Рафаилова Гасанзадеева
0400000698 д-р Детелин Христов Димов Вътрешни болести, Кардиология
0400002108 д-р Радосвета Кирилова Бозаджиева
0400002926 д-р Махмуд Али-Хайдар Аламо Образна диагностика
0400003517 д-р Галина Руменова Русева Медицинска онкология
0400003653 д-р Диян Михайлов Михайлов Хирургия
0400003817 д-р Башир Белло Маюрно
0400003833 д-р Пламена Христова Узунова-Атанасова Педиатрия
0400003847 д-р Оксана Евгеневна Аламо Акушерство и гинекология
0400003854 д-р Емилия Ахмедова Барша-Николова Лъчелечение
0400004124 д-р Хюлия Бехчет Исмет
0400004126 д-р Павел Славов Павлов Обща и клинична патология
0400004217 д-р Станислава Ивова Войчева-Асеновска
0400004316 д-р Алиосман Сеид Ахмед
0400004825 д-р Александър Йорданов Бонев
0500001453 д-р Димитрина Георгиева Ганчева
0900000032Доцент д-р Белчо Колев Белчев дмнХирургия, Урология
0900000049 д-р Боряна Станиславова Методиева Инфекциозни болести
0900000646 д-р Христо Манолов Василев Спешна медицина
0900000751 д-р Милен Любомиров Йорданов Обща медицина
1000000344 д-р Светлин Йорданов Станев Вътрешни болести
1000000440 д-р Невена Михайлова Христова-Емин
1400000203 д-р Георги Спасов Улев Обща медицина