Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 201-225 от 520.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000247 д-р Иванка Матеева Смиленова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2800000248 д-р Иванка Николова Кръстева Лъчелечение
2800000252 д-р Ивелин Люцканов Люцканов Хирургия
2800000253 д-р Ивелин Юриев Христов Ушно-носно-гърлени болести
2800000254 д-р Ивелина Алекова Мохтарева Лъчелечение
2800000255 д-р Ивелина Димитрова Иванова Вътрешни болести
2800000257 д-р Ивелина Маринова Динева Акушерство и гинекология
2800000258 д-р Ивелина Огнянова Илиева Кожни и венерически болести
2800000259 д-р Ивелина Христова Ръцева Нервни болести
2800000260 д-р Изабела Владкова Коларова Психиатрия
2800000261 д-р Илиана Лазарова Безус
2800000263 д-р Илиян Вълев Илиев Хирургия
2800000264 д-р Илиян Недев Казаков Нервни болести
2800000265 д-р Илиянка Кръстева Узунова Пневмология и фтизиатрия
2800000266 д-р Илхан Хамдиев Хюсниев Обща и клинична патология
2800000267 д-р Ирена Георгиева Бургова-Георгиева Нервни болести
2800000271 д-р Йоанна Енчева Илиева-Мирчева Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000272 д-р Йовка Боянова Костова-Тонева
2800000274 д-р Йонка Ставрос Петрова Вътрешни болести
2800000276 д-р Йордан Иванов Йорданов Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2800000277 д-р Йордан Петров Йорданов Анестезиология и интензивно лечение
2800000278 д-р Йордан Стефанов Машев Хирургия
2800000280 д-р Йорданка Господинова Маринова Социална медицина и здравен мениджмънт
2800000281 д-р Йорданка Петрова Жекова-Златева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2800000282 д-р Йорданка Стефанова Йорданова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт