Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 176-200 от 517.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000208 д-р Жечко Петков Савов Вътрешни болести
2800000211 д-р Живко Петков Петков Нервни болести
2800000217 д-р Златина Борисова Андонова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2800000219 д-р Златко Атанасов Златев Обща и клинична патология
2800000221 д-р Зорка Илиева Исаева Пневмология и фтизиатрия
2800000222 д-р Зорко Георгиев Зорев Обща медицина
2800000224 д-р Ивайло Божанов Иванов Вътрешни болести
2800000225 д-р Ивайло Георгиев Балабанов Акушерство и гинекология
2800000226 д-р Ивайло Кирилов Петров Нервни болести
2800000228 д-р Иван Ангелов Ангелов
2800000230 д-р Иван Атанасов Калев Образна диагностика
2800000232 д-р Иван Георгиев Георгиев Акушерство и гинекология
2800000233 д-р Иван Георгиев Попов Хирургия
2800000234 д-р Иван Даринов Драгнев Лъчелечение
2800000238 д-р Иван Николов Катранджиев Анестезиология и интензивно лечение
2800000241 д-р Иван Стоянов Николов Образна диагностика
2800000242 д-р Иван Христов Безус Вътрешни болести
2800000245 д-р Иваничка Иванова Иванова-Семкова Педиатрия, Детска кардиология
2800000246 д-р Иванка Георгиева Джелепова Клинична микробиология, Клинична вирусология
2800000247 д-р Иванка Матеева Смиленова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2800000248 д-р Иванка Николова Кръстева Лъчелечение
2800000252 д-р Ивелин Люцканов Люцканов Хирургия
2800000253 д-р Ивелин Юриев Христов Ушно-носно-гърлени болести
2800000254 д-р Ивелина Алекова Мохтарева Лъчелечение
2800000255 д-р Ивелина Димитрова Иванова Вътрешни болести