Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 476-500 от 520.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000762 д-р Цветка Ангелова Славчева Педиатрия
2800000763 д-р Георги Николаев Славчев Образна диагностика
2800000764 д-р Нюлюфер Ереджеб Мехмед
2800000767 д-р Светослава Николаева Живкова Акушерство и гинекология
2800000768 д-р Николай Станимиров Стефанов Кардиология
2800000770 д-р Даниела Христова Раденкова-Милчакова Психиатрия
2800000771 д-р Реджеб Зия Халим Кардиология
2800000772 д-р Димо Янков Димов Акушерство и гинекология
2800000773 д-р Мутлу Назми Насъф Образна диагностика
2800000775 д-р Глория Стефанова Димитрова Кожни и венерически болести
2800000776 д-р Стела Недялкова Кръстева
2800000777 д-р Моника Венциславова Донева
2800000778 д-р Десислава Росенова Вангелова
2800000779 д-р Емелин Февзи Ибрям
2800000780 д-р Симона Георгиева Янкова
2800000783 д-р Христо Димитров Димитров
2800000784 д-р Гюрсен Зияфетова Хасанова
2800000785 д-р Али Хюсеин Али
2800000786 д-р Латин Демиров Сербезов Психиатрия
2800000787 д-р Димитър Валентинов Димитров
2800000788 д-р Невзат Узун
2800000789 д-р Росен Руменов Пейчев
2800000790 д-р Мердин Мехмедов Хюсеинов
2800000791 д-р Божин Димитров Димитров
2800000792 д-р Бернар Зияев Мустафов