Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 476-500 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000731 д-р Мирена Пламенова Вълкова Нервни болести
2800000739 д-р Севда Емилова Ваклева Клинична лаборатория
2800000746 д-р Марин Георгиев Маринов дмОчни болести
2800000748 д-р Константин Янков Костадинов
2800000751 д-р Славяна Димитрова Малчева-Маринова Очни болести
2800000753 д-р Дениз Ридванов Салиев
2800000755 д-р Яна Милкова Милева-Миланова Кардиология
2800000757 д-р Денница Василева Йорданова Трудова медицина
2800000758 д-р Йоанна Георгиева Ганчева Кардиология
2800000762 д-р Цветка Ангелова Славчева
2800000763 д-р Георги Николаев Славчев Образна диагностика
2800000764 д-р Нюлюфер Ереджеб Шентатар
2800000767 д-р Светослава Николаева Живкова Акушерство и гинекология
2800000770 д-р Даниела Христова Раденкова-Милчакова Психиатрия
2800000771 д-р Реджеб Зия Халим
2800000773 д-р Мутлу Назми Насъф
2800000775 д-р Глория Стефанова Димитрова
2800000776 д-р Стела Недялкова Кръстева
2800000777 д-р Моника Венциславова Донева
2800000778 д-р Десислава Росенова Вангелова
2800000779 д-р Емелин Февзи Ибрям
2800000780 д-р Симона Георгиева Янкова
2800000781 д-р Метин Халилов Адилов
2800000782 д-р Владислава Галинова Славчева
2800000783 д-р Христо Димитров Димитров