Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 426-450 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000611 д-р Юлия Гроздева Илиева-Йосифова Педиатрия
2800000613 д-р Юлия Кръстева Маринова Епидемиология на инфекциозните болести
2800000620 д-р Юлияна Димитрова Маркова Клинична микробиология
2800000622 д-р Явор Иванов Плашилски Обща медицина
2800000625 д-р Явор Славейков Стоянов Обща медицина
2800000626 д-р Янаки Иванов Янакиев Ортопедия и травматология
2800000627 д-р Янка Атанасова Божилова Педиатрия
2800000628 д-р Янка Георгиева Димитрова Очни болести
2800000631 д-р Янко Димов Янков Хирургия
2800000632 д-р Янко Петров Янков Вътрешни болести
2800000642 д-р Славчо Тончев Зидаров Социална медицина и здравен мениджмънт, Лъчелечение, Радиобиология
2800000649 д-р Емине Халил Мехмедова-Ахмедова Клинична лаборатория
2800000650 д-р Венцислав Вълчев Василев Хирургия
2800000653 д-р Рада Димитрова Спасова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2800000655 д-р Валентина Иванова Бурова-Балинова Обща медицина
2800000656 д-р Цвета Росенова Чилингирова Акушерство и гинекология
2800000658 д-р Стоянка Любенова Големанова Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
2800000661 д-р Теодора Мичева Мичева Кожни и венерически болести, Трудова медицина
2800000662 д-р Илияна Лозанова Стойнова Хигиена на детско-юношеската възраст
2800000663 д-р Емилия Петкова Кънева Патофизиология
2800000666 д-р Илияна Живкова Вълева Ушно-носно-гърлени болести
2800000669 д-р Евгений Михайлович Кара Обща медицина
2800000671 д-р Добри Христов Марчев Урология
2800000674 д-р Анита Ивова Огнянова-Ахмед Очни болести
2800000678 д-р Йордан Недев Йорданов Хирургия