Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 376-400 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000514 д-р Сийка Веселинова Ченгелиева Хирургия, Медицинска онкология
2800000515 д-р Силвия Веселинова Димитрова-Гинева Вътрешни болести
2800000519 д-р Сияна Георгиева Борисова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2800000522 д-р Снежана Жечева Железова-Богданова Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000523 д-р Снежанка Захариева Харизанова-Михалева Педиатрия
2800000525 д-р Снежана Пенчева Василковска Очни болести
2800000527 д-р Снежана Тодорова Койнова Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
2800000529 д-р Снежанка Тодорова Нонева Клинична микробиология
2800000530 д-р Снежина Светославова Ангелова Обща и клинична патология
2800000531 д-р Соня Бориславова Вълкова Вътрешни болести
2800000532 д-р Соня Величкова Витанова Психиатрия
2800000534 д-р Соня Кънчева Драгнева-Златева Анестезиология и интензивно лечение
2800000536 д-р Сотир Ташков Тасевски Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2800000540 д-р Станислав Иванов Бориславов Вътрешни болести
2800000545 д-р Стефан Веселинов Чуфудов
2800000547 д-р Стефан Господинов Димитров Вътрешни болести, Кардиология
2800000548 д-р Стефан Милков Попов Образна диагностика
2800000549 д-р Стефан Митев Стоянов Неврохирургия
2800000552 д-р Стефан Юриев Стефанов Психиатрия
2800000554 д-р Стефана Лозанова Илиева Очни болести
2800000555 д-р Стефанка Венелинова Маринова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2800000557 д-р Стефчо Минчев Мирчев Педиатрия
2800000559 д-р Стилиян Иванов Маджаров Акушерство и гинекология
2800000560 д-р Стойка Владимирова Борисова Вътрешни болести
2800000561 д-р Стоян Атанасов Домусчиев Урология