Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 326-350 от 519.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000448 д-р Пламен Петров Николов Анестезиология и интензивно лечение
2800000449 д-р Пламен Рангелов Ненкин Вътрешни болести, Кардиология
2800000450 д-р Ради Костадинов Радев Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2800000453 д-р Радой Атанасов Денчев Нервни болести
2800000456 д-р Радостин Ангелов Цветков Анестезиология и интензивно лечение
2800000458 д-р Райна Иванова Младенова Очни болести
2800000459 д-р Ралица Емилова Нейкова-Маринова Очни болести
2800000460 д-р Розалина Драганова Нонева Клинична лаборатория
2800000462 д-р Росен Ангелов Стоянов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
2800000465 д-р Росица Илиева Страшимирова Ушно-носно-гърлени болести
2800000466 д-р Росица Маринова Начева-Иванова Анестезиология и интензивно лечение
2800000467 д-р Росица Николаева Йорданова Вътрешни болести
2800000468 д-р Росица Рашкова Телбизова-Димитрова Психиатрия
2800000469 д-р Росица Славчева Кьосева Обща медицина
2800000470 д-р Росица Стоянова Димитрова Ендокринология и болести на обмяната
2800000472 д-р Румен Василев Радев Акушерство и гинекология
2800000473 д-р Румен Василев Радев Обща медицина
2800000474 д-р Румен Василев Янков Очни болести
2800000476 д-р Румен Димитров Николов Ортопедия и травматология
2800000477Доцент д-р Румен Илиев Габровски дмЛъчелечение, Медицинска онкология
2800000478 д-р Румен Кръстев Ботев Анестезиология и интензивно лечение
2800000481 д-р Румяна Бонева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
2800000482 д-р Румяна Велчева Цанкова Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
2800000484 д-р Румяна Константинова Попова Трансфузионна хематология
2800000486 д-р Румяна Стефанова Желева Акушерство и гинекология