Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 301-325 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000410 д-р Николай Симеонов Николов Нервни болести
2800000411 д-р Николай Славчев Славчев Нервни болести
2800000412 д-р Николай Стефанов Чобанов Очни болести
2800000414 д-р Николай Стоянов Георгиев Нервни болести
2800000416 д-р Николай Цветанов Бъчваров Вътрешни болести
2800000417 д-р Нина Петкова Трайкова Ушно-носно-гърлени болести
2800000418 д-р Огнян Илиев Обретенов Хирургия, Детска хирургия
2800000419 д-р Огнян Русев Илиев Вътрешни болести, Кардиология
2800000420 д-р Огнян Симеонов Илиев Ортопедия и травматология
2800000421 д-р Огняна Божидарова Донева Нервни болести
2800000422 д-р Олга Ангелова Митева Педиатрия
2800000425 д-р Павлинка Данчева Алексиева Вътрешни болести, Кардиология
2800000426 д-р Павлинка Пенчева Петрова Педиатрия
2800000427 д-р Парашкева Райкова Вичева Педиатрия
2800000428 д-р Пенка Асенова Чобанова Очни болести
2800000429 д-р Пенка Гочева Калева-Филева Клинична лаборатория
2800000432 д-р Пепа Николаева Калоянова Инфекциозни болести
2800000433 д-р Первин Джемил Шакир Пневмология и фтизиатрия
2800000434 д-р Петина Кънчева Неделчева Спешна медицина
2800000435 д-р Петинка Атанасова Василева-Петкова Ушно-носно-гърлени болести
2800000436 д-р Петкана Иванова Вълчанова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2800000437 д-р Петко Стоянов Загорчев Анестезиология и интензивно лечение, Токсикология, Клинична токсикология
2800000438 д-р Петранка Николова Козарова Педиатрия
2800000439 д-р Петър Великов Петров Лъчелечение
2800000444 д-р Петър Кирилов Петров Обща медицина