Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 226-250 от 517.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000293 д-р Катя Петкова Върбанова Педиатрия
2800000294 д-р Каяне Агоп Алексиева Обща медицина
2800000303 д-р Красимир Александров Иванов Ортопедия и травматология
2800000304 д-р Красимир Веселинов Кръстев Анестезиология и интензивно лечение
2800000305 д-р Красимир Владев Кънчев Хирургия, Медицинска онкология
2800000306 д-р Красимир Гавраилов Колев Педиатрия
2800000308 д-р Красимир Живков Бозов Ушно-носно-гърлени болести
2800000309 д-р Красимир Йорданов Хлебаров Физикална и рехабилитационна медицина
2800000310 д-р Красимир Симеонов Иванов Ушно-носно-гърлени болести
2800000312 д-р Красимира Дамянова Бунова Обща медицина
2800000313 д-р Красимира Дончева Добрева Обща медицина
2800000314 д-р Кремен Великов Калчев Пневмология и фтизиатрия
2800000317 д-р Кръстю Русев Кръстев Вътрешни болести, Превантивна военна медицина
2800000318 д-р Ксения Славчева Тодорова Педиатрия
2800000320 д-р Лилия Стоянова Иванова Педиатрия, Медицинска паразитология
2800000321 д-р Лиляна Демирева Тонева-Атанасова Ревматология, Кардиология
2800000322 д-р Лиляна Маринова Куздова Педиатрия, Неонатология
2800000324 д-р Лъчезар Стефанов Смилков Обща медицина
2800000328 д-р Людмила Георгиева Бъчварова Педиатрия
2800000330 д-р Людмила Николова Ненкина Педиатрия
2800000331 д-р Магдалена Димова Ангелова Вътрешни болести, Кардиология
2800000332 д-р Мадлен Георгиева Антонова Хирургия
2800000334 д-р Мадлена Станкова Геровска-Йорданова Нервни болести, Обща медицина
2800000336 д-р Малина Иванова Кръстева Вътрешни болести, Кардиология
2800000338 д-р Маргарита Коева Мартинова-Габровска Очни болести