Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 351-375 от 531.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000472 д-р Румен Василев Радев Акушерство и гинекология
2800000473 д-р Румен Василев Радев
2800000474 д-р Румен Василев Янков Очни болести
2800000476 д-р Румен Димитров Николов Ортопедия и травматология
2800000477Доцент д-р Румен Илиев Габровски дмЛъчелечение, Медицинска онкология
2800000478 д-р Румен Кръстев Ботев Анестезиология и интензивно лечение
2800000481 д-р Румяна Бонева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
2800000482 д-р Румяна Велчева Цанкова Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
2800000484 д-р Румяна Константинова Попова Трансфузионна хематология
2800000486 д-р Румяна Стефанова Желева Акушерство и гинекология
2800000487 д-р Румяна Стойчева Василева Вътрешни болести, Кардиология
2800000488 д-р Румяна Тодорова Минчева Клинична лаборатория
2800000489 д-р Румяна Цвяткова Янкова
2800000490 д-р Русанка Пенчева Петкова Педиатрия
2800000491 д-р Сава Иванов Савов Нервни болести
2800000493 д-р Саня Димитрова Петкова Вътрешни болести
2800000494 д-р Саша Николова Тодорова Нервни болести
2800000495 д-р Светла Георгиева Петрова-Илиева
2800000496 д-р Светла Димитрова Катранджиева Вътрешни болести, Ревматология
2800000497 д-р Светла Йорданова Арнаудова Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
2800000498 д-р Светла Маркова Маринова Психиатрия
2800000499 д-р Светла Станева Иванова-Балабанова
2800000500 д-р Светла Стоянова Баева Вътрешни болести, Кардиология
2800000501 д-р Светлана Евтимова Симеонова-Николова Психиатрия
2800000502 д-р Светлана Маркова Иванова Физикална и рехабилитационна медицина