Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 151-175 от 531.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000158 д-р Димитър Евгениев Митев Акушерство и гинекология
2800000159 д-р Димитър Иванов Чакъров Хирургия
2800000160 д-р Димитър Николов Илчев Акушерство и гинекология
2800000161 д-р Димитър Петков Дренаков Анестезиология и интензивно лечение
2800000162 д-р Динко Георгиев Динев Вътрешни болести
2800000165 д-р Добринка Димитрова Аврамова Образна диагностика
2800000167 д-р Дойчин Илиев Дойчинов Вътрешни болести, Обща медицина, Ендокринология и болести на обмяната
2800000168 д-р Доля Димитрова Нейкова-Деневска Акушерство и гинекология
2800000169 д-р Доля Емилова Ангелова
2800000170 д-р Донка Иванова Савова Вътрешни болести
2800000172 д-р Дончо Петров Методиев Обща медицина
2800000174 д-р Дошо Любомиров Петков Анестезиология и интензивно лечение
2800000175 д-р Евгени Иванов Михайлов Ушно-носно-гърлени болести
2800000177 д-р Евгения Георгиева Буклова
2800000178 д-р Евгения Иванова Дочева Урология
2800000179 д-р Евгения Иванова Нешева Педиатрия
2800000182 д-р Елеонора Петрова Димитрова Педиатрия
2800000183 д-р Ели Маринова Шишкова Вътрешни болести, Кардиология
2800000184 д-р Ели Стоянова Маринова Акушерство и гинекология
2800000186 д-р Елисавета Дончева Денчева Вътрешни болести, Клинична хематология
2800000187 д-р Елисавета Койчева Илиева Ушно-носно-гърлени болести
2800000188 д-р Елка Стайкова Тарашева Акушерство и гинекология
2800000190 д-р Емилия Василева Кръстева Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000191 д-р Емилия Евгениева Кирязова-Петрова Кожни и венерически болести
2800000192 д-р Емилия Здравкова Антонова Акушерство и гинекология