Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 151-175 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000153 д-р Димитър Бонев Димитров Анестезиология и интензивно лечение
2800000154 д-р Димитър Георгиев Костов Анестезиология и интензивно лечение
2800000158 д-р Димитър Евгениев Митев Акушерство и гинекология
2800000161 д-р Димитър Петков Дренаков Анестезиология и интензивно лечение
2800000162 д-р Динко Георгиев Динев Вътрешни болести
2800000167 д-р Дойчин Илиев Дойчинов Вътрешни болести, Обща медицина, Ендокринология и болести на обмяната
2800000168 д-р Доля Димитрова Нейкова-Деневска Акушерство и гинекология
2800000169 д-р Доля Емилова Ангелова
2800000170 д-р Донка Иванова Савова Вътрешни болести
2800000172 д-р Дончо Петров Методиев Обща медицина
2800000174 д-р Дошо Любомиров Петков Анестезиология и интензивно лечение
2800000175 д-р Евгени Иванов Михайлов Ушно-носно-гърлени болести
2800000178 д-р Евгения Иванова Дочева Урология
2800000179 д-р Евгения Иванова Нешева Педиатрия
2800000182 д-р Елеонора Петрова Димитрова Педиатрия
2800000183 д-р Ели Маринова Шишкова Вътрешни болести, Кардиология
2800000184 д-р Ели Стоянова Маринова Акушерство и гинекология
2800000186 д-р Елисавета Дончева Денчева Вътрешни болести, Клинична хематология
2800000190 д-р Емилия Василева Кръстева Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000191 д-р Емилия Евгениева Кирязова-Петрова Кожни и венерически болести
2800000192 д-р Емилия Здравкова Антонова Акушерство и гинекология
2800000194 д-р Емилия Илиева Бозова Клинична микробиология
2800000195 д-р Емилия Йосифова Илиева Педиатрия
2800000196 д-р Емилия Николаева Пенева Педиатрия
2800000198 д-р Ердинч Исмаил Ахмед Вътрешни болести, Кардиология