Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 126-150 от 520.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000101 д-р Галина Тодорова Стойнова Акушерство и гинекология
2800000102 д-р Галина Христова Георгиева Очни болести
2800000103 д-р Ганка Илиева Лазарова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2800000104 д-р Геновева Антонова Радева-Белчева Анестезиология и интензивно лечение
2800000105 д-р Георги Владимиров Антонов Акушерство и гинекология
2800000106 д-р Георги Иванов Иванов Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000109 д-р Георги Радев Пенев Хирургия, Детска хирургия
2800000115 д-р Гергана Йорданова Янкова Гастроентерология
2800000117 д-р Гинка Александрова Иванова-Георгиева Педиатрия
2800000118 д-р Грозданка Николова Григорова-Шопова Образна диагностика
2800000119 д-р Гълиман Ешреф Хаджиовлу
2800000120 д-р Дамянка Койчева Атанасова Педиатрия
2800000121 д-р Данаил Георгиев Атанасов Урология
2800000124 д-р Даниел Димов Янков Акушерство и гинекология
2800000125 д-р Даниела Бориславова Теофилова-Илчева Обща медицина
2800000126 д-р Даниела Димитрова Великова Образна диагностика
2800000127 д-р Даниела Николова Митева Вътрешни болести
2800000129 д-р Даниела Тръпкова Кръстева-Ангелова Нервни болести
2800000131 д-р Даринка Георгиева Славчева Очни болести
2800000132 д-р Дарина Иванова Керековска-Йорданова Очни болести
2800000134 д-р Даринка Тодорова Димова Акушерство и гинекология
2800000139 д-р Диана Добрева Маринова-Ангелова Клинична лаборатория
2800000142 д-р Диана Стоянова Василева-Димитрова Вътрешни болести
2800000143 д-р Диана Тончева Геронтиева Физикална и рехабилитационна медицина
2800000144 д-р Дикран Каприел Минасян Нервни болести