Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 501-518 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000798 д-р Емрах Мехмед Мюзекяр
2800000800 д-р Каан Левенов Тотев
2800000801 д-р Петър Колев Димитров
2800000802 д-р Назифе Ридван Али
2800000803 д-р Кристияна Красимирова Калева
2800000805 д-р Галина Иванова Гургурова
2800000806 д-р Младен Христов Гургуров
2800000809 д-р Мерел Ерхан Вахдет
2800000810 д-р Иван Димитров Янев
2800000811 д-р Владимира Павлинова Павлова
2800000812 д-р Нина Иванова Ненкова
2800000813 д-р Стоян Николаев Георгиев
2800000815 д-р Нешо Ангелов Чанев Вътрешни болести
2800000816 д-р Екатерина Цветанова Иванова
2800000817 д-р Катерина Живкова Живкова
2800000818 д-р Дерия Али Алиосман
2800000819 д-р Левент Кязимов Османов Ортопедия и травматология
2800000820 д-р Седа Ирфан Реджеб