Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 26-50 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002244 д-р Грациела Васкова Василева-Кирова
1600002319 д-р Ален Еролов Христов
1800000165 д-р Людмила Георгиева Пенчева Анестезиология и интензивно лечение
1800000399 д-р Сузан Мустафа Ахмед-Халим
1900000902 д-р Николай Евгениев Николаев Пневмология и фтизиатрия
1900000986 д-р Есра Джевдет Докуз Клинична лаборатория
2000000404 д-р Румен Стоянов Стойчев
2300006099 д-р Мария Иванова Радушева Педиатрия
2300007691 д-р Пламен Владимиров Владов
2300010335 д-р Живка Стефанова Атанасова Кожни и венерически болести
2300011104 д-р Милена Жекова Милева Акушерство и гинекология
2500002126 д-р Бюлент Кямил Алкан
2500002236 д-р Айлин Гюнер Мюмюн
2600000059 д-р Виолета Тодорова Колева Педиатрия
2600000107 д-р Димитър Малчев Димитров Хирургия, Медицинска онкология
2600000415 д-р Виктор Стоянов Кръстев Образна диагностика
2600000452 д-р Мустафа Мусов Палов Вътрешни болести
2800000001 д-р Адела Григорова Панайотова
2800000002 д-р Албена Събева Бозаджиева Вътрешни болести
2800000003 д-р Албена Тодорова Маринова Вътрешни болести
2800000004 д-р Албена Христова Паскалева-Костова Инфекциозни болести
2800000005 д-р Албена Яворова Младенова-Тодорова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2800000007 д-р Александрета Иванова Панайотова-Христова
2800000009 д-р Александър Демирев Алексиев Вътрешни болести, Кардиология
2800000011 д-р Алексей Петков Моканов Ортопедия и травматология