Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 426-450 от 529.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000591 д-р Хелия Кирилова Божилова Обща и клинична патология, Медицинска онкология
2800000592 д-р Христинка Маркова Антонова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2800000593 д-р Христо Благоев Узунов Хирургия
2800000595 д-р Христо Господинов Маринов Вътрешни болести, Кардиология
2800000596 д-р Христо Гутев Христов Хирургия
2800000597 д-р Христо Данков Димитров
2800000605 д-р Чавдар Илиев Кръстев Хирургия, Неврохирургия
2800000610 д-р Юлия Величкова Чешмеджиева Акушерство и гинекология
2800000611 д-р Юлия Гроздева Илиева-Йосифова Педиатрия
2800000613 д-р Юлия Кръстева Маринова Епидемиология на инфекциозните болести
2800000615 д-р Юлия Панайотова Мирчева Педиатрия
2800000619 д-р Юлияна Атанасова Христова-Шестакова Клинична алергология
2800000620 д-р Юлияна Димитрова Маркова Клинична микробиология
2800000622 д-р Явор Иванов Плашилски Обща медицина
2800000625 д-р Явор Славейков Стоянов Обща медицина
2800000626 д-р Янаки Иванов Янакиев Ортопедия и травматология
2800000627 д-р Янка Атанасова Божилова Педиатрия
2800000628 д-р Янка Георгиева Димитрова Очни болести
2800000630 д-р Янка Христова Топчиева
2800000631 д-р Янко Димов Янков Хирургия
2800000632 д-р Янко Петров Янков Вътрешни болести
2800000642 д-р Славчо Тончев Зидаров Социална медицина и здравен мениджмънт, Лъчелечение, Радиобиология
2800000649 д-р Емине Халил Мехмедова-Ахмедова Клинична лаборатория
2800000650 д-р Венцислав Вълчев Василев Хирургия
2800000653 д-р Рада Димитрова Спасова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната