Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 401-425 от 516.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000569 д-р Събинка Баева Граматикова Педиатрия, Неонатология
2800000570 д-р Таня Филипова Хараланова Клинична лаборатория
2800000571 д-р Таня Христофорова Пешлеевска-Вичева Хирургия
2800000573 д-р Татяна Колева Цанкова Акушерство и гинекология
2800000578 д-р Тодор Димитров Манев Вътрешни болести
2800000582 д-р Томи Сократов Буклов Урология
2800000583 д-р Тони Желязков Тонев Урология
2800000588 д-р Халил Юсуф Мехмед Хирургия, Съдова хирургия
2800000589 д-р Хамди Сами Авджъ Нервни болести
2800000590 д-р Хартюн Левон Аведисян Вътрешни болести, Нефрология
2800000591 д-р Хелия Кирилова Божилова Обща и клинична патология, Медицинска онкология
2800000592 д-р Христинка Маркова Антонова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2800000593 д-р Христо Благоев Узунов Хирургия
2800000595 д-р Христо Господинов Маринов Вътрешни болести, Кардиология
2800000596 д-р Христо Гутев Христов Хирургия
2800000597 д-р Христо Данков Димитров
2800000598 д-р Христо Добрев Марчев Хирургия
2800000605 д-р Чавдар Илиев Кръстев Хирургия, Неврохирургия
2800000610 д-р Юлия Величкова Чешмеджиева Акушерство и гинекология
2800000611 д-р Юлия Гроздева Илиева-Йосифова Педиатрия
2800000613 д-р Юлия Кръстева Маринова Епидемиология на инфекциозните болести
2800000620 д-р Юлияна Димитрова Маркова Клинична микробиология
2800000622 д-р Явор Иванов Плашилски Обща медицина
2800000625 д-р Явор Славейков Стоянов Обща медицина
2800000626 д-р Янаки Иванов Янакиев Ортопедия и травматология