Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 301-325 от 529.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000401 д-р Недка Пенчева Колева Вътрешни болести
2800000402 д-р Недко Пламенов Тодоров Хирургия
2800000404 д-р Недю Димитров Недев Нефрология, Вътрешни болести
2800000405 д-р Нели Здравкова Кирилова Физикална и рехабилитационна медицина
2800000406 д-р Нели Николова Тодорова Психиатрия
2800000407 д-р Николай Боянов Николов Клинична хематология, Вътрешни болести
2800000410 д-р Николай Симеонов Николов Нервни болести
2800000411 д-р Николай Славчев Славчев Нервни болести
2800000412 д-р Николай Стефанов Чобанов Очни болести
2800000414 д-р Николай Стоянов Георгиев Нервни болести
2800000416 д-р Николай Цветанов Бъчваров Вътрешни болести
2800000417 д-р Нина Петкова Трайкова Ушно-носно-гърлени болести
2800000418 д-р Огнян Илиев Обретенов Хирургия, Детска хирургия
2800000419 д-р Огнян Русев Илиев Вътрешни болести, Кардиология
2800000420 д-р Огнян Симеонов Илиев Ортопедия и травматология
2800000421 д-р Огняна Божидарова Донева Нервни болести
2800000422 д-р Олга Ангелова Митева Педиатрия
2800000425 д-р Павлинка Данчева Алексиева Вътрешни болести, Кардиология
2800000426 д-р Павлинка Пенчева Петрова
2800000427 д-р Парашкева Райкова Вичева Педиатрия
2800000428 д-р Пенка Асенова Чобанова Очни болести
2800000429 д-р Пенка Гочева Калева-Филева Клинична лаборатория
2800000430 д-р Пенка Маркова Алтуниян Педиатрия
2800000432 д-р Пепа Николаева Калоянова Инфекциозни болести
2800000433 д-р Первин Джемил Шакир Пневмология и фтизиатрия