Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 326-350 от 520.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000394 д-р Надежда Миткова Генчева Образна диагностика
2800000802 д-р Назифе Ридван Али
2800000397 д-р Наталия Динова Нешкова Вътрешни болести, Кардиология
2800000399 д-р Наташа Стоянова Василева Педиатрия
1000000440 д-р Невена Михайлова Христова-Емин
2800000788 д-р Невзат Узун
2800000400 д-р Невяна Станчева Попова Комунална хигиена
2800000401 д-р Недка Пенчева Колева Вътрешни болести
2800000402 д-р Недко Пламенов Тодоров Хирургия
2800000404 д-р Недю Димитров Недев Нефрология, Вътрешни болести
2800000405 д-р Нели Здравкова Кирилова Физикална и рехабилитационна медицина
2800000406 д-р Нели Николова Тодорова Психиатрия
2800000407 д-р Николай Боянов Николов Клинична хематология, Вътрешни болести
0300001492 д-р Николай Валентинов Веселински
1900000902 д-р Николай Евгениев Николаев Пневмология и фтизиатрия
2800000410 д-р Николай Симеонов Николов Нервни болести
2800000411 д-р Николай Славчев Славчев Нервни болести
2800000412 д-р Николай Стефанов Чобанов Очни болести
2800000414 д-р Николай Стоянов Георгиев Нервни болести
2800000416 д-р Николай Цветанов Бъчваров Вътрешни болести
2800000417 д-р Нина Петкова Трайкова Ушно-носно-гърлени болести
2800000764 д-р Нюлюфер Ереджеб Шентатар
2800000418 д-р Огнян Илиев Обретенов Хирургия, Детска хирургия
2800000419 д-р Огнян Русев Илиев Вътрешни болести, Кардиология
2800000420 д-р Огнян Симеонов Илиев Ортопедия и травматология