Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 201-225 от 625.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000276 д-р Димчо Иванов Несторов Анестезиология и интензивно лечение
2700000278 д-р Димчо Тенев Стойчев Обща медицина
2700000283 д-р Добри Димитров Добрев Акушерство и гинекология
2700000284 д-р Добри Димитров Маргаритов Анестезиология и интензивно лечение
2700000285 д-р Добри Христов Петков Анестезиология и интензивно лечение
2700000291 д-р Донка Велчева Атанасова Обща медицина
2700000294 д-р Дора Ангелова Иванова Акушерство и гинекология
2700000296 д-р Дора Димитрова Георгиева-Спасова Образна диагностика
2700000297 д-р Дора Стамова Фиданова-Грънчарова Вътрешни болести, Кардиология
2700000298 д-р Драган Георгиев Димитров Обща медицина
2700000300 д-р Евгени Георгиев Генчев Нервни болести
2700000301 д-р Евгени Димитров Генов Ортопедия и травматология
2700000302 д-р Евгени Димитров Честименов Хирургия
2700000307 д-р Екатерина Лазарова Стоянова-Иванова Психиатрия
2700000310 д-р Елена Ангелова Бозалиева Педиатрия
2700000311 д-р Елена Вениаминова Андреева-Белевска Акушерство и гинекология
2700000312 д-р Елена Генева Петрова Клинична лаборатория
2700000315 д-р Елена Димитрова Дачева
2700000316 д-р Елена Иванова Петрова-Тодорова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Вътрешни болести
2700000317 д-р Елена Иванова Тодорова Кардиология, Вътрешни болести
2700000319 д-р Елена Петрова Костадинова
2700000320 д-р Елена Цветанова Киферова Обща медицина
2700000322 д-р Елина Панайотова Караиванова Педиатрия
2700000323 д-р Елисавета Стефанова Иванова Очни болести
2700000325 д-р Елка Йорданова Жечева