Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 176-200 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000215 д-р Даниела Иванова Филипова Обща медицина
2700000216 д-р Даниела Севова Колева Нервни болести
2700000217 д-р Даниела Симеонова Димитрова Обща медицина
2700000218 д-р Даниела Сотирова Иванова Медицинска онкология
2700000220 д-р Данка Славова Димова-Попилиева Обща медицина, Инфекциозни болести
2700000221 д-р Данчо Димитров Йорданов Вътрешни болести, Кардиология
2700000222 д-р Дарин Славов Шишманов Обща медицина
2700000223 д-р Дарина Тилева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
2700000225 д-р Дафинка Тодорова Христова Клинична лаборатория
2700000228 д-р Делчо Латев Каравасилев Неврохирургия
2700000231 д-р Деляна Христова Камбурова-Събева
2700000232 д-р Денка Митева Генчева Вътрешни болести, Обща медицина
2700000234 д-р Детелина Атанасова Денкова-Пехливанова Обща медицина
2700000235 д-р Дешка Георгиева Никова Акушерство и гинекология
2700000236 д-р Деян Лозков Стоянов Образна диагностика
2700000237 д-р Деян Милчев Милчев Урология
2700000239 д-р Диана Ангелова Деспинова-Божинова Нервни болести
2700000241 д-р Диана Георгиева Тончева Анестезиология и интензивно лечение
2700000243 д-р Диана Димитрова Декова-Широкова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2700000244 д-р Диана Манолова Углешова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000245 д-р Диана Христова Василева Вътрешни болести
2700000248 д-р Димитрия Делчева Димитрова Психиатрия
2700000250 д-р Димитър Ангелов Ермов Детска хирургия, Хирургия
2700000257 д-р Димитър Димчев Димитров Клинична лаборатория
2700000261 д-р Димитър Любенов Димитров Обща и клинична патология