Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 126-150 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000137 д-р Владимир Иванов Клисуров Обща медицина
2700000138 д-р Владимир Илиев Попилиев Вътрешни болести, Нефрология
2700000139 д-р Владимир Колев Иванов Обща медицина
2700000141 д-р Владимир Тенчев Стамболов Анестезиология и интензивно лечение
2700000142Професор д-р Владимир Христов Гончев Социална медицина и здравен мениджмънт, Вътрешни болести
2700000146 д-р Вълчо Велков Митрушев Образна диагностика
2700000147 д-р Вяра Крумова Лазова-Василева Кожни и венерически болести
2700000148 д-р Галина Димитрова Яйцарова Вътрешни болести
2700000149 д-р Галина Колева Господинова-Ванчева Педиатрия
2700000150 д-р Галина Стоянова Георгиева-Караджова Ендокринология и болести на обмяната
2700000151 д-р Галина Христова Даргова-Андреева Клинична лаборатория
2700000152 д-р Галя Запрянова Туртова Педиатрия, Обща медицина
2700000154 д-р Ганка Вълева Балабанова Кожни и венерически болести
2700000155 д-р Ганчо Георгиев Дицов Вътрешни болести
2700000157 д-р Генчо Колев Пехливанов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000158 д-р Георги Ангелов Чанков Кардиология
2700000160 д-р Георги Атанасов Краликов Образна диагностика
2700000161 д-р Георги Атанасов Фотев Ортопедия и травматология
2700000165 д-р Георги Димитров Христов Ушно-носно-гърлени болести
2700000166 д-р Георги Драгов Желев Обща медицина
2700000169 д-р Георги Иванов Димитров Обща медицина
2700000170 д-р Георги Иванов Дражев кмнТрансфузионна хематология, Клинична имунология
2700000172 д-р Георги Илиев Алакушев Хирургия
2700000174 д-р Георги Колев Георгиев Образна диагностика
2700000177 д-р Георги Лозев Георгиев Анестезиология и интензивно лечение