Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 51-75 от 619.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000002 д-р Адриана Петрова Такева-Гунчева
2700000005 д-р Албена Младенова Карагьозова
2700000006 д-р Алдин Хитов Карагьозов
2700000008 д-р Александра Велева Чакърова Обща медицина
2700000010 д-р Александра Славова Манолова Вътрешни болести, Кардиология
2700000011 д-р Али Мустафа Ел-Кадри Урология
2700000012 д-р Анка Киризиева Пальонова Очни болести
2700000013 д-р Анастас Любомиров Попов Кардиология, Вътрешни болести
2700000014 д-р Анатоли Александров Млъзев Кожни и венерически болести
2700000019 д-р Ангел Христов Недев Ушно-носно-гърлени болести
2700000021 д-р Ангелина Димова Костова Нервни болести
2700000023 д-р Анелия Ганчева Павлова Радиобиология
2700000024 д-р Анета Митрева Даткова Обща медицина
2700000027 д-р Анка Петкова Никифорова Образна диагностика
2700000029 д-р Анна Бойдева Велчева-Донева Акушерство и гинекология
2700000030 д-р Анна Димитрова Сюлеменчева-Стоянова Вътрешни болести, Кардиология
2700000031 д-р Анна Димова Стоянова-Нешева
2700000036 д-р Антоанета Георгиева Камберова Детска ревматология, Педиатрия
2700000038 д-р Антоанета Иванова Честименова Акушерство и гинекология
2700000039 д-р Антоанета Йорданова Николова Педиатрия
2700000041 д-р Антон Костадинов Димитров Клинична хематология, Вътрешни болести
2700000043 д-р Антони Гогов Гогов Кардиология, Вътрешни болести
2700000044 д-р Антония Генчева Желева Обща медицина
2700000045 д-р Арусяг Ервант Ованесян-Папазян Клинична лаборатория, Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2700000047 д-р Атанас Ангелов Стоев Акушерство и гинекология