Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 51-75 от 634.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000031 д-р Анна Димова Стоянова-Нешева
2700000035 д-р Анна Савкова Ангелова
2700000036 д-р Антоанета Георгиева Камберова Детска ревматология, Педиатрия
2700000038 д-р Антоанета Иванова Честименова Акушерство и гинекология
2700000039 д-р Антоанета Йорданова Николова Педиатрия
2700000041 д-р Антон Костадинов Димитров Клинична хематология, Вътрешни болести
2700000043 д-р Антони Гогов Гогов Кардиология, Вътрешни болести
2700000044 д-р Антония Генчева Желева Обща медицина
2700000045 д-р Арусяг Ервант Ованесян-Папазян Клинична лаборатория, Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2700000047 д-р Атанас Ангелов Стоев Акушерство и гинекология
2700000048 д-р Атанас Георгиев Иванов Обща медицина
2700000051 д-р Атанас Кирилов Михов Кардиология, Вътрешни болести
2700000052 д-р Атанас Маринов Марашев Обща медицина
2700000054 д-р Атанас Паунов Паунов Педиатрия
2700000055 д-р Атанаска Георгиева Андреева-Терзиева Обща медицина
2700000056 д-р Атанаска Янчева Златева Очни болести
2700000057 д-р Балина Асенова Бозова-Хъмова Вътрешни болести
2700000062 д-р Бойка Димитрова Керина-Гузгунова Клинична микробиология
2700000064 д-р Бончо Райчев Димов дмнХирургия
2700000066 д-р Борис Тончев Михайлов Обща медицина
2700000069 д-р Борислава Петрова Кордова Клинична микробиология
2700000074 д-р Валентин Златинов Ников Ортопедия и травматология
2700000076 д-р Валентин Костадинов Деливълчев Педиатрия
2700000079 д-р Валентина Господинова Станева-Делчева
2700000080 д-р Валентина Димитрова Бонева Клинична лаборатория