Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 551-575 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000967 д-р Живко Калинов Калинов
2700000969 д-р Ренгинар Мюмюнали Асенова
2700000970 д-р Али Хюсеин Али
2700000972 д-р Зейнур Селятин Касим Анестезиология и интензивно лечение
2700000973 д-р Айхан Назим Рамадан Нервни болести
2700000974 д-р Симона Благомирова Благоева Щерева Ендокринология и болести на обмяната
2700000979 д-р Ясемин Октай Улуз
2700000981 д-р Станислав Николаев Анчев Урология
2700000982 д-р Никола Стойчев Ганашев Хирургия
2700000984 д-р Кристина Иванова Гавраилова Хирургия
2700000985 д-р Димитър Славов Славов
2700000986 д-р Неждат Ахмед Ахмед Хирургия
2700000988 д-р Иван Желязков Тодоров Нервни болести
2700000992 д-р Раим Наим Раим Акушерство и гинекология
2700000998 д-р Ани Стефанова Танева Нервни болести
2700001000 д-р Деница Атанасова Делчева
2700001002 д-р Веселин Росенов Вълков Нервни болести
2700001003 д-р Атанас Тошков Николов Образна диагностика
2700001004 д-р Мария Сребрева Сребрева
2700001009 д-р Драгомир Николаев Колев Ендокринология и болести на обмяната
2700001010 д-р Ясемин Метинова Чакърова-Шабан
2700001011 д-р Недьо Гошев Георгиев Физикална и рехабилитационна медицина
2700001013 д-р Христо Тошков Атанасов Ендокринология и болести на обмяната
2700001014 д-р Фартин Шинаси Юсуф
2700001015 д-р Евгени Нанков Нанев Кардиология, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар