Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 476-500 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000812 д-р Татяна Анатолевна Албанова Педиатрия
2700000813 д-р Татяна Стоилова Славейкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2700000814 д-р Татяна Трифонова Александрова Вътрешни болести, Кардиология
2700000815 д-р Татяна Христова Атанасова Педиатрия
2700000816 д-р Ташко Павлов Павлов
2700000817 д-р Теменуга Щерева Йорданова Очни болести
2700000820 д-р Теню Манахилов Тянков Очни болести
2700000821 д-р Теодор Панайотов Благоев
2700000826 д-р Тимон Петров Тимонов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000828 д-р Тихомир Костадинов Тенев Обща медицина
2700000830 д-р Тодор Димитров Пандов Кардиология, Вътрешни болести
2700000831 д-р Тодор Йорданов Тодоров Обща медицина
2700000834 д-р Тодор Сашев Стратиев
2700000835 д-р Тодорка Йовчева Данчева Очни болести
2700000836 д-р Тодорка Радулова Стайкова Вътрешни болести
2700000842 д-р Тошко Георгиев Делчев Очни болести
2700000847 д-р Христина Георгиева Патишева-Маринова Педиатрия
2700000849 д-р Христинка Маринова Димова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000851 д-р Христо Богданов Янчев
2700000853 д-р Христо Вълков Христов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000854 д-р Христо Ганчев Минков Хирургия
2700000855 д-р Христо Георгиев Зографов Хирургия
2700000856 д-р Христо Димитров Еленски Съдебна медицина и деонтология
2700000859 д-р Христо Стоянов Полихронов
2700000860 д-р Христо Тенев Христов Анестезиология и интензивно лечение