Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 451-475 от 638.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000748 д-р Светослав Георгиев Хрусанов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2700000750 д-р Светослава Панева Маргаритова Клинична вирусология, Клинична лаборатория
2700000754 д-р Силвия Георгиева Милева Педиатрия, Обща медицина
2700000755 д-р Слава Делчева Хадживълчева Очни болести
2700000756 д-р Славка Благоева Господинова Педиатрия, Обща медицина
2700000757 д-р Славка Димитрова Георгиева Вътрешни болести
2700000759 д-р Снежа Петкова Бакърджиева Педиатрия
2700000760 д-р Снежанка Ангелова Балтаджиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2700000762 д-р Снежана Георгиева Иванова Епидемиология на инфекциозните болести
2700000763 д-р Снежана Георгиева Чакърова Анестезиология и интензивно лечение
2700000766 д-р Соня Димитрова Недялкова Акушерство и гинекология
2700000769 д-р Соня Петрова Шопова Вътрешни болести, Кардиология
2700000770 д-р Спас Стоянов Црънчев Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000774 д-р Стайко Тончев Чавдаров Педиатрия
2700000777 д-р Станимира Ангелова Тананова-Кирова Педиатрия
2700000778 д-р Станимира Петкова Нанева Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2700000779 д-р Станислав Георгиев Аркумарев
2700000780 д-р Станислав Гечев Колев Анестезиология и интензивно лечение
2700000781 д-р Станислава Миткова Стайкова Очни болести
2700000782 д-р Станка Бориславова Кючукова-Киришева Педиатрия
2700000783 д-р Станка Георгиева Братанова
2700000785 д-р Станка Янчева Славчева-Тошева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Вътрешни болести
2700000787 д-р Стаю Стоянов Педев Очни болести
2700000788 д-р Стефан Тодоров Севов Акушерство и гинекология
2700000790 д-р Стефка Михайлова Здравкова Очни болести