Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 451-475 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000760 д-р Снежанка Ангелова Балтаджиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2700000763 д-р Снежана Георгиева Чакърова Анестезиология и интензивно лечение
2700000766 д-р Соня Димитрова Недялкова Акушерство и гинекология
2700000769 д-р Соня Петрова Шопова Вътрешни болести, Кардиология
2700000770 д-р Спас Стоянов Црънчев Вътрешни болести, Гастроентерология
2700000774 д-р Стайко Тончев Чавдаров Педиатрия
2700000777 д-р Станимира Ангелова Тананова-Кирова Педиатрия
2700000778 д-р Станимира Петкова Нанева Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2700000779 д-р Станислав Георгиев Аркумарев
2700000780 д-р Станислав Гечев Колев Анестезиология и интензивно лечение
2700000781 д-р Станислава Миткова Стайкова Очни болести
2700000782 д-р Станка Бориславова Кючукова-Киришева Педиатрия
2700000783 д-р Станка Георгиева Братанова
2700000787 д-р Стаю Стоянов Педев Очни болести
2700000788 д-р Стефан Тодоров Севов Акушерство и гинекология
2700000789 д-р Стефан Христов Бозалиев Ортопедия и травматология
2700000790 д-р Стефка Михайлова Здравкова Очни болести
2700000791 д-р Стефка Славчева Андреева Акушерство и гинекология
2700000794 д-р Стефка Христова Илиева Акушерство и гинекология
2700000795 д-р Стоил Бойчев Бойчев
2700000797 д-р Стойчо Димчев Караджов Обща медицина
2700000798 д-р Стойчо Михайлов Михайлов Вътрешни болести, Нефрология
2700000801 д-р Стоян Недялков Кънев
2700000802 д-р Стоянка Костова Прямова Вътрешни болести, Клинична алергология
2700000807 д-р Таня Михайлова Димитрова