Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 426-450 от 623.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000718 д-р Росен Любомиров Людсканов Нервни болести
2700000724 д-р Росица Петрова Кунева Обща медицина
2700000728 д-р Румен Христов Христов Хирургия, Медицинска онкология
2700000729 д-р Румяна Василева Костадинова Обща медицина
2700000730 д-р Румяна Димитрова Славова Ушно-носно-гърлени болести
2700000731 д-р Румяна Колева Маринова-Колева Нервни болести
2700000737 д-р Сали Рамадан Мюмюн Обща медицина
2700000739 д-р Сашо Георгиев Севов Вътрешни болести
2700000740 д-р Светла Георгиева Атанасова Обща медицина
2700000741 д-р Светла Иванова Тончева Вътрешни болести
2700000742 д-р Светла Иванова Христова Обща медицина
2700000743 д-р Светла Тенева Делчева Вътрешни болести, Кардиология
2700000744 д-р Светлана Вълчева Браянова Вътрешни болести, Нефрология
2700000745 д-р Светлана Иванова Узунова Епидемиология на инфекциозните болести
2700000748 д-р Светослав Георгиев Хрусанов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2700000750 д-р Светослава Панева Маргаритова Клинична вирусология, Клинична лаборатория
2700000754 д-р Силвия Георгиева Милева Педиатрия, Обща медицина
2700000755 д-р Слава Делчева Хадживълчева Очни болести
2700000756 д-р Славка Благоева Господинова Педиатрия, Обща медицина
2700000757 д-р Славка Димитрова Георгиева Вътрешни болести
2700000759 д-р Снежа Петкова Бакърджиева Педиатрия
2700000760 д-р Снежанка Ангелова Балтаджиева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2700000763 д-р Снежана Георгиева Чакърова Анестезиология и интензивно лечение
2700000766 д-р Соня Димитрова Недялкова Акушерство и гинекология
2700000769 д-р Соня Петрова Шопова Вътрешни болести, Кардиология