Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 426-450 от 638.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000706 д-р Радко Любенов Христов Клинична микробиология
2700000707 д-р Радост Митева Скерлева Вътрешни болести
2700000708 д-р Райка Тончева Василева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000709 д-р Райна Димитрова Иванова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Педиатрия
2700000711 д-р Ралин Дончев Драгоев Педиатрия
2700000713 д-р Ренета Славчева Грозева-Кисьова Обща медицина
2700000714 д-р Роман Илиев Ризов Педиатрия
2700000715 д-р Росанка Севова Дочева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
2700000717 д-р Росен Иванов Кръстев Вътрешни болести
2700000718 д-р Росен Любомиров Людсканов Нервни болести
2700000721 д-р Росица Желязкова Кантарджиева Образна диагностика
2700000723 д-р Росица Пенева Ламбардова-Паскалева Анестезиология и интензивно лечение
2700000724 д-р Росица Петрова Кунева Обща медицина
2700000728 д-р Румен Христов Христов Хирургия, Медицинска онкология
2700000729 д-р Румяна Василева Костадинова Обща медицина
2700000730 д-р Румяна Димитрова Славова Ушно-носно-гърлени болести
2700000731 д-р Румяна Колева Маринова-Колева Нервни болести
2700000737 д-р Сали Рамадан Мюмюн Обща медицина
2700000739 д-р Сашо Георгиев Севов Вътрешни болести
2700000740 д-р Светла Георгиева Атанасова Обща медицина
2700000741 д-р Светла Иванова Тончева Вътрешни болести
2700000742 д-р Светла Иванова Христова Обща медицина
2700000743 д-р Светла Тенева Делчева Вътрешни болести, Кардиология
2700000744 д-р Светлана Вълчева Браянова Вътрешни болести, Нефрология
2700000745 д-р Светлана Иванова Узунова Епидемиология на инфекциозните болести