Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 401-425 от 623.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000665 д-р Петранка Колева Бойчева Образна диагностика
2700000666 д-р Петър Атанасов Атанасов Хирургия, Медицинска онкология
2700000672 д-р Петър Иванов Георгиев
2700000673 д-р Петър Иванов Митев Педиатрия
2700000675 д-р Петър Манолов Бекяров Хирургия, Хирургия
2700000677 д-р Петър Михалев Петров Ортопедия и травматология
2700000679 д-р Петър Славилов Жеков
2700000687 д-р Петя Борисова Стоименова Образна диагностика
2700000688 д-р Петя Георгиева Иванова Педиатрия
2700000690 д-р Петя Димова Костадинова Социална медицина и здравен мениджмънт
2700000691 д-р Петя Иванова Димитрова Педиатрия
2700000694 д-р Петя Савова Цанова-Димитрова Обща медицина
2700000699 д-р Пламен Делчев Делчев Акушерство и гинекология
2700000700 д-р Пламен Миланов Миланов Обща медицина
2700000701 д-р Пламен Тенчев Шумаков
2700000702 д-р Пламен Христов Йовчев Акушерство и гинекология
2700000704 д-р Първан Антонов Пейчев Анестезиология и интензивно лечение
2700000706 д-р Радко Любенов Христов Клинична микробиология
2700000707 д-р Радост Митева Скерлева Вътрешни болести
2700000709 д-р Райна Димитрова Иванова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Педиатрия
2700000711 д-р Ралин Дончев Драгоев Педиатрия
2700000713 д-р Ренета Славчева Грозева-Кисьова Обща медицина
2700000714 д-р Роман Илиев Ризов Педиатрия
2700000715 д-р Росанка Севова Дочева Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
2700000717 д-р Росен Иванов Кръстев Вътрешни болести