Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 276-300 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2700000419 д-р Йордан Павлов Михайлов Психиатрия
2700000420 д-р Йордан Христов Иванов Хирургия
2700000423 д-р Йорданка Иванова Петкова Кожни и венерически болести
2700000424 д-р Йорданка Костадинова Янева Физикална и рехабилитационна медицина
2700000425 д-р Йорданка Маринова Вълчева Обща медицина
2700000426 д-р Йорданка Николова Станилова-Боботанова Клинична хематология, Педиатрия
2700000428 д-р Йорданка Петрова Герасимова-Тодорова Обща медицина, Вътрешни болести
2700000429 д-р Йорданка Темелакиева Маринова Педиатрия
2700000432 д-р Калинка Стефанова Първанова Вътрешни болести
2700000434 д-р Карамфила Вълчева Тодорова Педиатрия
2700000435 д-р Катерина Тодорова Колева-Драгоева Гастроентерология
2700000437 д-р Катюша Трифонова Николова Педиатрия
2700000439 д-р Катя Гочева Крайчева Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000441 д-р Катя Костова Василева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000443 д-р Катя Христова Сапунджиева Педиатрия, Детска кардиология, Детска ревматология
2700000445 д-р Кинка Христова Христова Кардиология, Вътрешни болести
2700000446 д-р Кирил Андонов Андонов
2700000448 д-р Кирил Георгиев Гузгунов Педиатрия
2700000449 д-р Кирил Николов Дочев Акушерство и гинекология
2700000454 д-р Кирилка Делчева Чолакова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000457 д-р Кольо Димитров Колев Ортопедия и травматология
2700000461 д-р Константин Христов Сакарски Ушно-носно-гърлени болести
2700000464 д-р Костадин Йорданов Василев Вътрешни болести
2700000465 д-р Костадин Стефанов Бюлбюлев Обща медицина
2700000466 д-р Костадин Стефанов Стойнов Анестезиология и интензивно лечение