Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 1-25 от 278.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000771 д-р Димитър Георгиев Димитров Обща и клинична патология
0400004499 д-р Десислава Кирилова Симеонова
0400004744 д-р Есра Ерджанова Мустафова
0500001365 д-р Светлозар Иванов Бонев Обща медицина
0500001581 д-р Иван Бончев Николов Нервни болести
0900000183 д-р Димитър Йорданов Стойчев Образна диагностика, Обща медицина
1000000514 д-р Виктория Сашева Димитрова
1200000396 д-р Николай Ангелов Начев
1400000589 д-р Младен Колев Райковски
1600000506 д-р Димитър Христов Кочев Ортопедия и травматология
1600001247 д-р Радинка Димчева Кочева
1600001349 д-р Свилен Бахнев Съботинов Педиатрия
1700005621 д-р Месут Хасанов Ахмедов
1800000298 д-р Юлия Димитрова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
1800000377 д-р Назифе Ахмед Джин-Юсеинова Пневмология и фтизиатрия
1800000418 д-р Мерлин Илхан Илияз
1800000419 д-р Айсун Гюнерова Османова
2300011930 д-р Адлер Джемалов Каров
2500002107 д-р Христина Георгиева Христова Очни болести
2600000002 д-р Александър Арсениев Александров Очни болести
2600000004 д-р Алексей Николаевич Кряколов Педиатрия
2600000005 д-р Али Мохамед Хасан-Ахмед Акушерство и гинекология
2600000008 д-р Ангел Димитров Мисирджиев Обща медицина
2600000010 д-р Анета Петрова Борисова Обща медицина
2600000013 д-р Анна Аврамова Калоянова Клинична лаборатория