Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 176-200 от 280.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000284 д-р Райна Маринова Моцова Обща медицина, Педиатрия
2600000286 д-р Росен Марков Стойчев Ушно-носно-гърлени болести
2600000287 д-р Росица Димитрова Димитрова Анатомия, хистология и цитология
2600000288 д-р Росица Стаменова Стаменова Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2600000289 д-р Росица Янкова Николова
2600000291 д-р Румен Стойчев Русев Хирургия
2600000292 д-р Румяна Бахнева Йорданова Педиатрия, Обща медицина
2600000293 д-р Румяна Илиева Солакова Инфекциозни болести
2600000294 д-р Румяна Цонева Иванова Вътрешни болести
2600000296 д-р Светла Димитрова Кадиева Педиатрия
2600000297 д-р Светла Димитрова Петкова Вътрешни болести
2600000299 д-р Светла Савова Коева-Стамова Анестезиология и интензивно лечение
2600000300 д-р Светлана Алексеевна Великова Обща медицина
2600000301 д-р Светлана Василева Илиева Педиатрия
2600000302 д-р Светлана Николова Мирева Физикална и рехабилитационна медицина
2600000304 д-р Светослав Иванов Стефанов Обща медицина
2600000308 д-р Славейко Ангелов Христов Ортопедия и травматология
2600000309 д-р Снежана Димова Петрова Педиатрия, Инфекциозни болести
2600000310 д-р Снежана Йорданова Иванова Акушерство и гинекология
2600000312 д-р Снежина Николаева Димитрова Акушерство и гинекология
2600000313 д-р Снежина Радева Божидарова-Филипова Вътрешни болести, Кардиология
2600000314 д-р Стамен Христов Стаменов Хирургия
2600000315 д-р Станислав Денчев Караджов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2600000316 д-р Станислав Христов Стаматов Ортопедия и травматология
2600000318 д-р Стела Борисова Байкова Клинична микробиология