Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 101-125 от 278.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000150 д-р Иван Момчилов Стойчев Хирургия
2600000153 д-р Иван Петков Димитров Хирургия
2600000154 д-р Иван Христов Славчев Хирургия
2600000155 д-р Иван Цанков Иванов Психиатрия
2600000156 д-р Иванка Иванова Иванова Вътрешни болести
2600000157 д-р Иванка Панова Христова Акушерство и гинекология
2600000158 д-р Ивелина Йорданова Стоянова-Стефанова Спешна медицина, Очни болести
2600000161 д-р Иво Илиев Иванов Вътрешни болести
2600000164 д-р Илко Стоянов Ширков
2600000165 д-р Ира Петрова Русева Вътрешни болести, Кардиология
2600000166 д-р Ирена Йорданова Вацова Клинична лаборатория
2600000167 д-р Ирина Димова Скорчева Акушерство и гинекология
2600000168 д-р Искрен Руменов Михайлов Ортопедия и травматология
2600000169 д-р Йоана Браткова Михайлова Вътрешни болести
2600000170 д-р Йона Христова Цонева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2600000172 д-р Йордан Недев Йорданов Акушерство и гинекология
2600000174 д-р Йорданка Атанасова Такорова Педиатрия
2600000175 д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Русева Акушерство и гинекология
2600000176 д-р Калина Христова Христова Вътрешни болести, Клинична токсикология
2600000179 д-р Катя Божикова Алексиева Педиатрия
2600000185 д-р Костадинка Момчева Стаматова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2600000187 д-р Красимир Иванов Костов Очни болести
2600000188 д-р Красимир Кирилов Стаменков Образна диагностика
2600000191 д-р Красимира Антонова Дончева Нервни болести
2600000193 д-р Кремена Кирилова Жечева Педиатрия, Клинична алергология