Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 151-175 от 278.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000234 д-р Мустафа Ахмедов Чакъров Вътрешни болести
2600000237 д-р Наталия Недкова Пенева Вътрешни болести
2600000240 д-р Наташа Томова Арнаудова Акушерство и гинекология, Образна диагностика
2600000241 д-р Невянка Васкова Шевалей Педиатрия
2600000242 д-р Невянка Димитрова Асенова-Господинова Обща медицина
2600000243 д-р Невяна Иванова Костова Анестезиология и интензивно лечение
2600000245 д-р Нели Иванова Рохлева-Никифорова Педиатрия
2600000246 д-р Нели Стойчева Минчева Обща медицина
2600000247 д-р Несрин Джемалова Хашимова Обща медицина
2600000248 д-р Несрин Фикриева Терзиева Вътрешни болести
2600000250 д-р Николай Асенов Чакъров Очни болести
2600000255 д-р Николай Янков Георгиев Обща медицина, Вътрешни болести
2600000257 д-р Николинка Йорданова Димитрова Клинична лаборатория
2600000258 д-р Нина Иванова Димитрова
2600000264 д-р Павлина Стоянова Павлова Нервни болести
2600000266 д-р Панайот Койчев Арнаудов Акушерство и гинекология
2600000268 д-р Пенка Николова Николова Вътрешни болести
2600000273 д-р Петър Веселинов Тинев Хирургия
2600000276 д-р Пламен Кръстев Бужев Анестезиология и интензивно лечение
2600000279 д-р Поля Любенова Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
2600000280 д-р Радмила Кирилова Атанасова Педиатрия
2600000281 д-р Радост Иванова Едрева-Манасиева Педиатрия
2600000282 д-р Райна Андреева Иванова-Нешева Очни болести
2600000284 д-р Райна Маринова Моцова Обща медицина, Педиатрия
2600000286 д-р Росен Марков Стойчев Ушно-носно-гърлени болести