Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 76-100 от 278.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000103 д-р Димитринка Христова Григорова Педиатрия
2600000104 д-р Димитър Борисов Петров Обща медицина
2600000113 д-р Димка Василева Абаджиева Педиатрия
2600000114 д-р Димо Милушев Димов
2600000115 д-р Димчо Тодоров Димов Вътрешни болести
2600000116 д-р Дияна Ангелова Несторова Клинична микробиология
2600000118 д-р Дияна Георгиева Баева-Хараланова Вътрешни болести, Обща медицина
2600000121 д-р Добрин Христов Папуров Хирургия
2600000123 д-р Дора Иванова Иванова Педиатрия
2600000126 д-р Евгений Иванов Иванов Обща медицина
2600000129 д-р Елена Маринова Василева Психиатрия
2600000130 д-р Елина Спасова Николаева Вътрешни болести, Обща медицина
2600000131 д-р Елка Илиева Йотова Педиатрия
2600000132 д-р Елка Йорданова Славева
2600000133 д-р Емел Ахмет Расим Педиатрия
2600000134 д-р Емил Владимиров Абаджиев Акушерство и гинекология
2600000135 д-р Емил Христов Добревски
2600000138 д-р Емилия Павлова Ганчева Кожни и венерически болести
2600000140 д-р Здравко Асенов Петров Акушерство и гинекология
2600000141 д-р Здравко Манолов Зафиров Ортопедия и травматология
2600000143 д-р Иван Василев Светулков
2600000144 д-р Иван Георгиев Бъчваров Вътрешни болести, Гастроентерология
2600000145 д-р Иван Георгиев Тянев Психиатрия
2600000146 д-р Иван Димитров Моцов Хирургия, Урология
2600000148 д-р Иван Илиев Иванов Акушерство и гинекология