Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 26-50 от 278.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000014 д-р Анна Добринова Митрева Педиатрия
2600000016 д-р Асен Георгиев Асенов Хирургия
2600000017 д-р Асен Митев Моллов Обща медицина
2600000018 д-р Хасан Хюсеинов Сакалов Обща медицина, Кожни и венерически болести
2600000020 д-р Атанас Игнатов Савов Вътрешни болести, Гастроентерология
2600000021 д-р Атанас Радев Атанасов Педиатрия
2600000026 д-р Божана Иванова Василева-Харизанова Педиатрия
2600000027 д-р Бойка Петрова Димова Медицинска паразитология
2600000032 д-р Боряна Георгиева Стоянова Ушно-носно-гърлени болести
2600000033 д-р Боян Сергеев Филев Акушерство и гинекология
2600000034 д-р Бранимир Стоянов Михайлов Обща медицина
2600000036 д-р Валентин Добрев Василев Спешна медицина, Нервни болести
2600000039 д-р Ваня Ганчева Митева Анестезиология и интензивно лечение
2600000040 д-р Весела Георгиева Карастоянова-Тодорова Вътрешни болести
2600000041 д-р Величка Златева Златилова Ушно-носно-гърлени болести
2600000042 д-р Величка Стойкова Иванова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000044 д-р Венелин Христов Нешев Очни болести
2600000047 д-р Венка Константинова Стоянова Хигиена на детско-юношеската възраст, Социална медицина и здравен мениджмънт
2600000048 д-р Весела Станчева Станчева-Георгиева Нервни болести
2600000050 д-р Веселин Спасов Папазов
2600000051 д-р Веселин Цанков Сотиров Хирургия
2600000052 д-р Веселина Василева Радушева-Петрова Педиатрия
2600000053 д-р Веселка Бонева Петрова Психиатрия
2600000054 д-р Веселка Димитрова Василева Психиатрия, Детска психиатрия
2600000057 д-р Виолета Иванова Григорова Образна диагностика