Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 176-200 от 287.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000276 д-р Пламен Кръстев Бужев Анестезиология и интензивно лечение
2600000279 д-р Поля Любенова Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
2600000280 д-р Радмила Кирилова Атанасова Педиатрия
2600000281 д-р Радост Иванова Едрева-Манасиева Педиатрия
2600000282 д-р Райна Андреева Иванова-Нешева Очни болести
2600000284 д-р Райна Маринова Моцова Обща медицина, Педиатрия
2600000286 д-р Росен Марков Стойчев Ушно-носно-гърлени болести
2600000287 д-р Росица Димитрова Димитрова Анатомия, хистология и цитология
2600000288 д-р Росица Стаменова Стаменова Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2600000289 д-р Росица Янкова Николова
2600000291 д-р Румен Стойчев Русев Хирургия
2600000292 д-р Румяна Бахнева Йорданова Педиатрия, Обща медицина
2600000293 д-р Румяна Илиева Солакова Инфекциозни болести
2600000294 д-р Румяна Цонева Иванова Вътрешни болести
2600000296 д-р Светла Димитрова Кадиева Педиатрия
2600000297 д-р Светла Димитрова Петкова Вътрешни болести
2600000299 д-р Светла Савова Коева-Стамова Анестезиология и интензивно лечение
2600000300 д-р Светлана Алексеевна Великова Обща медицина
2600000301 д-р Светлана Василева Илиева Педиатрия
2600000302 д-р Светлана Николова Мирева Физикална и рехабилитационна медицина
2600000304 д-р Светослав Иванов Стефанов Обща медицина
2600000308 д-р Славейко Ангелов Христов Ортопедия и травматология
2600000309 д-р Снежана Димова Петрова Педиатрия, Инфекциозни болести
2600000310 д-р Снежана Йорданова Иванова Акушерство и гинекология
2600000311 д-р Снежана Косева Стефанова Педиатрия