Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 176-200 от 287.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000233 д-р Мирослав Петров Русев Ортопедия и травматология
1400000589 д-р Младен Колев Райковски
2600000234 д-р Мустафа Ахмедов Чакъров Вътрешни болести
2600000440 д-р Мюстежеб Русланов Щерев
2600000441 д-р Нагихан Мустафова Ахмедова-Сабриева
1800000377 д-р Назифе Ахмед Джин-Юсеинова Пневмология и фтизиатрия
2600000237 д-р Наталия Недкова Пенева Вътрешни болести
2600000240 д-р Наташа Томова Арнаудова Акушерство и гинекология, Образна диагностика
2600000243 д-р Невяна Иванова Костова Анестезиология и интензивно лечение
2600000241 д-р Невянка Васкова Шевалей Педиатрия
2600000242 д-р Невянка Димитрова Асенова-Господинова Обща медицина
2600000245 д-р Нели Иванова Рохлева-Никифорова Педиатрия
2600000246 д-р Нели Стойчева Минчева Обща медицина
2600000247 д-р Несрин Джемалова Хашимова Обща медицина
2600000248 д-р Несрин Фикриева Терзиева Вътрешни болести
1200000396 д-р Николай Ангелов Начев
2600000250 д-р Николай Асенов Чакъров Очни болести
2600000254 д-р Николай Петров Илиев Урология
2800000768 д-р Николай Станимиров Стефанов
2600000255 д-р Николай Янков Георгиев Обща медицина, Вътрешни болести
2600000257 д-р Николинка Йорданова Къшлова Клинична лаборатория
2600000258 д-р Нина Иванова Димитрова
2600000411 д-р Октай Адемов Мустафов Вътрешни болести
2600000264 д-р Павлина Стоянова Павлова Нервни болести
2600000266 д-р Панайот Койчев Арнаудов Акушерство и гинекология