Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 126-150 от 284.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000188 д-р Красимир Кирилов Стаменков Образна диагностика
2600000191 д-р Красимира Антонова Дончева Нервни болести
2600000193 д-р Кремена Кирилова Жечева Педиатрия, Клинична алергология
2600000194 д-р Крикор Гарабед Алагьозян Хирургия
2600000195 д-р Кристина Станчева Станева Психиатрия
2600000196 д-р Лени Костадинова Щерева Педиатрия
2600000197 д-р Лилия Величкова Чалъкова Кожни и венерически болести
2600000199 д-р Лиляна Василева Тошкова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000201 д-р Лиляна Димитрова Георгиева Кожни и венерически болести
2600000203 д-р Любомир Иванов Богданов Нервни болести
2600000204 д-р Любомир Спасов Христов Вътрешни болести, Кардиология
2600000205 д-р Любомир Стефанов Киров Педиатрия
2600000206 д-р Людмила Николай Панайотова Вътрешни болести, Гастроентерология
2600000208 д-р Магдалена Цонкова Тотевска-Раднева Вътрешни болести
2600000211 д-р Марияна Стоянова Иванова Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
2600000212 д-р Мариана Христова Генова Психиатрия
2600000213 д-р Марин Живков Йовов Епидемиология на инфекциозните болести, Икономика на здравеопазването
2600000214 д-р Маринела Лазарова Павлова Педиатрия, Обща медицина
2600000215 д-р Марио Димитров Георгиев Акушерство и гинекология
2600000219 д-р Мария Милушева Димова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000222 д-р Марияна Андреева Иванова Обща медицина
2600000223 д-р Маруся Стефанова Камбурова Хранене и диететика, Педиатрия, Обща медицина
2600000224 д-р Мая Стойнева Миланова Вътрешни болести
2600000226 д-р Мехмед Мехмедов Салимов Вътрешни болести
2600000227 д-р Мехмед Хасанов Ахмедов Хирургия