Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 126-150 от 281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000168 д-р Искрен Руменов Михайлов Ортопедия и травматология
2600000169 д-р Йоана Браткова Михайлова Вътрешни болести
2600000172 д-р Йордан Недев Йорданов Акушерство и гинекология
2600000174 д-р Йорданка Атанасова Такорова Педиатрия
2600000175 д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Русева Акушерство и гинекология
2600000176 д-р Калина Христова Христова Вътрешни болести, Клинична токсикология
2600000179 д-р Катя Божикова Алексиева Педиатрия
2600000185 д-р Костадинка Момчева Стаматова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2600000187 д-р Красимир Иванов Костов Очни болести
2600000188 д-р Красимир Кирилов Стаменков Образна диагностика
2600000191 д-р Красимира Антонова Дончева Нервни болести
2600000193 д-р Кремена Кирилова Жечева Педиатрия, Клинична алергология
2800000315 д-р Кремена Христова Пенкова Анестезиология и интензивно лечение
2600000194 д-р Крикор Гарабед Алагьозян Хирургия
2600000195 д-р Кристина Станчева Станева Психиатрия
2600000197 д-р Лилия Величкова Чалъкова Кожни и венерически болести
2600000199 д-р Лиляна Василева Тошкова Физикална и рехабилитационна медицина
2600000201 д-р Лиляна Димитрова Георгиева Кожни и венерически болести
2600000203 д-р Любомир Иванов Богданов Нервни болести
2600000204 д-р Любомир Спасов Христов Вътрешни болести, Кардиология
2600000205 д-р Любомир Стефанов Киров Педиатрия
2600000208 д-р Магдалена Цонкова Тотевска-Раднева Вътрешни болести
2600000212 д-р Мариана Христова Генова Психиатрия
2600000213 д-р Марин Живков Йовов Епидемиология на инфекциозните болести, Икономика на здравеопазването
2600000214 д-р Маринела Лазарова Павлова Педиатрия, Обща медицина