Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Търговище

Показване на 51-75 от 278.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000396 д-р Галина Захариева Захариева Клинична лаборатория
2600000071 д-р Галя Стефанова Караиванова Кожни и венерически болести
2600000073 д-р Ганка Радева Колева Вътрешни болести
2600000076 д-р Георги Владимиров Григоров Обща медицина
2600000078 д-р Георги Димитров Георгиев Ортопедия и травматология
2600000083 д-р Георги Николов Георгиев Вътрешни болести, Гастроентерология
2600000082 д-р Георги Николов Георгиев Хирургия, Урология
2600000085 д-р Георги Петков Стоянов Ушно-носно-гърлени болести
2600000087 д-р Георгий Николаевич Матвеев Педиатрия
2600000088 д-р Гергана Велчева Захариева Очни болести
2600000089 д-р Григор Атанасов Григоров Пневмология и фтизиатрия
2600000090 д-р Даниела Илиева Вълканова Педиатрия
2600000091 д-р Даниела Николова Василева Вътрешни болести, Обща медицина
2600000092 д-р Дарин Иванов Димитров Акушерство и гинекология
2600000094 д-р Дарина Стефанова Хаджиева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2600000448 д-р Дени Данаилова Господинова
2600000437 д-р Деница Симеонова Симеонова-Пенчева
2600000096 д-р Десислав Пенев Пенев Вътрешни болести
2600000097 д-р Десислава Йорданова Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400004499 д-р Десислава Кирилова Симеонова
2600000098 д-р Детелин Рачев Георгиев Психиатрия
2600000458 д-р Джансу Халилова Ибрямова
2600000433 д-р Джейлян Джевдет Махмудова
2600000099 д-р Диана Димитрова Цонева Ушно-носно-гърлени болести
2600000100 д-р Диана Николова Иванова Педиатрия